Slider
Image is not available
خط ثلث
نمایشگاه

خط ثلث یکی از شیوه‌های بسیار مهم در خوشنویسی اسلامی و یکی از خطوط ششگانه است و ابداع آن را به ابوعلی بن مقله بیضاوی شیرازی (معروف به ابن مقله) که در قرن سوم هجری می‌زیست نسبت می‌دهند.

خط ثلث با ساختاری ایستا و موقر، بیشتر در تزئین کتاب‌ها و کتیبه‌ها به‌کار رفته‌است. تکامل تدریجی ثلث به عنوان خطی تزئینی توسط ابن مقله، ابن‌بواب و یاقوت مستعصمی شکل گرفت. ابن‌بواب زیبایی و ظرافت را با خط ثلث همراه کرد. خط ثلث در ایران برای نوشتن عنوان سوره‌های قرآن کریم، پشت جلدنویسی، سرلوحه‌ها، و بخصوص در کتیبه‌ها و کاشی‌کاری‌ها به‌کار رفته‌است و هنوز نیز رایج است.

Image is not available

نمایشگاه خط ثلث از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ الی ۱۳۹۸/۱/۱ برای بازدید عموم می باشد.

Image is not available

نمایشگاه خط ثلث در گالری ۳/۱ قرار گرفته است.

Image is not available

ارزش بلیط نمایشگاه خط ثلث ۱۰،000 تومان می باشد.

Slider
Image is not available
آثار
آثار

مهم‌ترین نوآوران ثلث، پس از یاقوت مستعصمی، عبداللّه صیرفی (درگذشتهٔ ۷۴۲)، بایسنغر میرزا (درگذشتهٔ ۸۳۷)، عبداللّه طبّاخِ هروی (درگذشتهٔ ۸۶۲ یا ۸۸۵) و ملاعلاءبیگ (سده دهم هجری) بودند که موجب رونق و تکامل و گسترش بیش از پیش ثلث تا اواخر سده دهم شدند. شیوه عبداللّه صیرفی را شاگردش خیرالدین مرعشی (درگذشتهٔ ۸۷۶) به قلمرو عثمانی بُرد و شاگرد برجسته‌ای چون حمداللّه آماسی (درگذشتهٔ ۹۲۶) را پرورش داد. احمد قره حصاری (درگذشتهٔ ۹۶۳)، دیگر ثلث نویس برجسته عثمانی، که بعدها شیوه جدیدی در ثلث ابداع کرد، نیز پرورش یافته اسداللّه کرمانی (درگذشتهٔ ۸۹۲) است.

همچنین می‌توان از استادان صاحب‌نامی چون عمر اقطع (سده هشتم هجری)، سلطان ابراهیم میرزا تیموری (۷۹۶–۸۳۸ه‍. ق)، عبدالحی خلوتی (اواخر نهم اوایل دهم)، عبدالباقی تبریزی (سده یازدهم) نام برد.

از ثلث‌نویسان و کتیبه‌نگاران برجستهٔ ایرانی در دوران معاصر، احمد نجفی زنجانی (درگذشتهٔ ۱۳۶۱ ش)، عبدالحمید ملک الکلامی (درگذشتهٔ ۱۳۲۸ ش)، محمدعلی غروی کاتب (زادهٔ ۱۲۸۸ ش)، حبیب‌اللّه فضائلی (درگذشتهٔ ۱۳۷۶ ش)، محمد موحد حسینی، احمد عبدالرضائی، سید مرتضی نجومی، عباس مصباح زاده، محمدرضا قنبری و عبدالصمد صمدی و محمد نعمتی (زادهٔ ۱۳۲۳ ش) هستند.

Slider
Image is not available
امکانات

از امانات نمایشگاه میتوان برگزاری تور های تخصصی و خانواده ،همایش راجب یکی از آثار اجرای کارگاه های آموزشی در سه سطح مختلف نام برد.
همچنین با در اختیار گذاشتن مقالاتی در زمینه خط ثلث به یادگیری چنین خطی در بین علاقه مندان کمک داده می شود.

امکانات
Slider
مناظره
تور
کارگاه آموزشی
Image is not available
Heading layer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
بازدید خانوادگی
همایش
ملاقات
رویداد ها
Slider
مقاله خط نسخ
دومین خط اسلامی نسخ
بررسی تنوع خط کوفی بنایی
در کتیبه های ایرانی
مقالات
Slider
فروشگاه
خط نسخ

فروش انواع آثار مربوط به نمایشگاه خط نسخ در فروشگاه گنجینه میراث اسلامی

فروشگاه
Arrow
Arrow
Slider