Slider
Image is not available
خط نسخ
نمایشگاه

خط نسخ، خطی ابداع شده در در اوایل قرن سوم هجری قمری توسط ابن مقله شیرازی که در ابتدا خطی هم پایهٔ خط کوفی بود. نسخ یعنی نسخه برداری یا رونوشت کردن و کپی کردن خط نسخ در واقع اولین خطی بود که برای تکمیل کردن نواقص و اشکالات خط کوفی و اضافه کردن اعراب و حرکات و آواها اختراع شد. این خط از دو خط قبطی و سریانی اخذ شده بود. هرچند برخی معتقدند که خط نسخ پیش از ابن مقله نیز وجود داشته ولی آنچه مسلم است آنکه او این خط را به اوج و کمال رسانیده است.

Image is not available

نمایشگاه خط نسخ از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ الی ۱۳۹۸/۱/۱ برای بازدید عموم می باشد.

Image is not available

نمایشگاه خط نسخ در گالری ۳/۱ قرار گرفته است.

Image is not available

ارزش بلیط نمایشگاه خط نسخ ۱۰،000 تومان می باشد.

Slider
Image is not available
آثار
آثار

بعد از ابن مقله (حدود یک قرن) على ابن هلال، مشهور به ابن بواب، براى خط نسخ قواعد جدیدى بوجود آورد و آنرا کامل‌تر کرد و بعد در قرن هفتم جمال الدین یاقوت مستعصمى به خطوط ششگانه یاد شده غنا و تکامل بخشید.

مقارن پیشرفت خطوط فوق، حسن فارسى کاتب، خط تعلیق را از خطوط نسخ و رقاع بوجود آورد که به نام ترسل نیز نامیده می‌شد.

در قرن نهم میرعلى تبریزى (۸۵۰ هجرى قمرى) ار ترکیب و ادغام دو خط نسخ و تعلیق خطى بنام نستخعلیق بوجود آورد که بسیار مورد اقبال واقع شد و تحول عظیمى در هنر خوشنویسى به وجود آورد. خطى که حدود یک دانگ سطح و مابقى آن دور است و نام آن در اثر کثرت استعمال به نستعلیق تغییر پیدا کرد و باید اذعان داشت که بحق از زیباترین و ظریفترین و مشکلترین خطوط ایرانى و می‌توان گفت که عروس خطوط ایرانى است.

Slider
امکانات

از امانات نمایشگاه میتوان برگزاری تور های تخصصی و خانواده ،همایش راجب یکی از آثار اجرای کارگاه های آموزشی در سه سطح مختلف نام برد.
همچنین با در اختیار گذاشتن مقالاتی در زمینه خط نسخ به یادگیری چنین خطی در بین علاقه مندان کمک داده می شود.

Image is not available
امکانات
Slider
مناظره
تور
کارگاه آموزشی
بازدید خانوادگی
همایش
ملاقات
رویداد ها
Slider
مقاله خط نسخ
دومین خط اسلامی نسخ
بررسی تنوع خط کوفی بنایی
در کتیبه های ایرانی
مقالات
Slider
فروشگاه
خط نسخ

فروش انواع آثار مربوط به نمایشگاه خط نسخ در فروشگاه گنجینه میراث اسلامی

فروشگاه
Arrow
Arrow
Slider