Slider
Image is not available
خط کوفی
نمایشگاه

خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است که منسوب به شهر کوفه بوده و گفته می‌شود که در آنجا شکل گرفته و توسعه یافته‌است. نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سدهٔ سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده به‌تدریج کاربرد خط کوفی کمتر شد تا اینکه پس از سده پنجم هجری تقریباً کنار گذاشته شد و دیگر آن همه‌گیری پیشین را نداشت و بیشتر کاربرد تزئینی و محدود یافت.

Image is not available

نمایشگاه خط کوفی از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ الی ۱۳۹۸/۱/۱ برای بازدید عموم می باشد.

Image is not available

نمایشگاه خط کوفی در گالری ۳ قرار گرفته است.

Image is not available

ارزش بلیط نمایشگاه خط کوفی ۱۰،000 تومان می باشد.

Slider
Image is not available
آثار
آثار

هرچند قدیمی‌ترین نمونه‌های باقی‌مانده از قرآن با خطوطی ابتدایی و تکامل نیافته نگارش شده‌اند اما تقریباً می‌توان گفت هم‌زمان با ظهور اسلام، خط کوفی هم شکل گرفت و قرآن با خط کوفی نوشته شد و بعدها با سوادآموزی یاران و شاگردان محمد این خط وسعت یافت.

در سده‌های اولیهٔ اسلامی در پی نیاز به داشتن خطی منزه که بتوان آن را بدون غلط خواند خط کوفی مراحل تکامل را به‌سرعت طی کرد. خط یا دبیرهٔ عربی و به تبع آن خط کوفی که رسمی‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین شیوه نگارش این خط بود اصلاحات و ابداعاتی را در کمتر از دو سده تجربه کرد تا به خطی کامل برای ثبت قرآن و سایر متون تبدیل شود. البته این تغییرات با مخالفت‌هایی نیز مواجه بود و گروهی معتقد بودند که باید قرآن همچنان به همان شکل زمان محمد نوشته شود. اما سرانجام نیاز شدید به خطی بر اساس قاعده و نظم آسان بر نظر محافظه‌کاران پیروز شد.

در ابتدا برای صحیح ادا کردن متون نوشته شده و تشخیص حرکات حروف (زیر و زبر)، نقاطی درشت و مدور را به کار گرفتند که اغلب با رنگ قرمز و گاه سبز، در کنار حروف سیاه درج می‌شد. این ابتکار توسط ابوالاسود دوئلی (درگذشت: ۶۹ ه‍. ق) انجام پذیرفت. به این شکل که یک نقطه در بالای حرف به‌جای زبر، یک نقطه در زیر حرف به‌جای زیر، یک نقطه جلوی حرف به‌جای پیش و دو نقطه روی یکدیگر به‌جای تنوین به کار می‌رفت.

Slider
امکانات

از امانات نمایشگاه میتوان برگزاری تور های تخصصی و خانواده ،همایش راجب یکی از آثار اجرای کارگاه های آموزشی در سه سطح مختلف نام برد.
همچنین با در اختیار گذاشتن مقالاتی در زمینه خط کوفی به یادگیری چنین خطی در بین علاقه مندان کمک داده می شود.

Image is not available
امکانات
Slider
مناظره
تور
کارگاه آموزشی
بازدید خانوادگی
همایش
ملاقات
رویداد ها
Slider
پژوهشی دیگر در خط کوفی
تأثیر خط کوفی بر خط کوفی بنایی و تحول آن تا آرم نویسی های امروز
بررسی تنوع خط کوفی بنایی
در کتیبه های ایرانی
مقالات
Slider
فروشگاه
خط کوفی

فروش انواع آثار مربوط به نمایشگاه خط کوفی در فروشگاه گنجینه میراث اسلامی

فروشگاه
Arrow
Arrow
Slider