• شئونات اسلامی را رعایت فرمایید.
 • پیش از ورود به سالن گنجینه، تلفن همراه خود را در حالت سکوت قرار داده و در مسیر بازدید از صحبت کردن با تلفن همراه خودداری فرمایید.
 • از بردن کیف و وسائل غیرضروری خود را به قسمت مربوطه تحویل دهید تا بازدیدی راحت و سبک از گنجینه داشته باشید.
 • عکاسی از آثار ممنوع می باشد ولی عکاسی از خانه بدون فلاش ممکن می باشد.
 • با رعایت نظم، سکوت و آرامش به کودکان خود آداب بازدید از موزه را یادآوری کنید.
 • فاصله ایمنی از ویترین های نمایش آثار و اشیاء باستانی را حفظ کرده و هرگز به آثار دست نزنید.
 • کارشناس راهنمای گنجینه با کارت شناسایی و پرسنل حفاظت، امنیت مجموعه با پوشش مخصوص، آماده خدمت رسانی هستند پس از افراد ناآگاه و ناآشنا به گنجینه و قوانین بازدید اطلاعات دریافت نکنید.
 • در صورت بروز هر گونه مشکل و مشاهده موارد امنیتی سریعا" به واحد حفاظت، امنیت گنجینه اطلاع رسانی کنید.
 • در حفاظت از میراث گذشتگان و امانت آیندگان همیار حافظان میراث ایران زمین باشید.
 • از پاگذاشتن روی سفت درب ها یا نشستن یا تکیه دادن به عناصر بنا خودداری کنید.
 • پیش از ورود به گنجینه تلفن همراه خود را در حالت سکوت قرار داده و در مسیر بازدید از صحبت کردن با تلفن همراه خودداری فرمایید.
 • از تصویر برداری در حالت های نا متعارف خودداری فرمایید.
 • اطراف یک اثر هنری تجمع نکنید.
 • از خوردن و آشامیدن خودداری نمایید.

در صورت عدم رعایت هر کدام از قوانین فوق گنجینه از ادامه میزبانی معذور می باشد.