هادی امام جمعه زاده

هادی امام جمعه زاده

مدیر روابط عمومی

 

محسن دیانی

محسن دیانی

مدیر تالار های گنجینه میراث اسلامی

 

علی قسامی

علی قسامی

مدیر امور مالی و اداری

 

حسین قسامی

حسین قسامی

قائم مقام مدیریت گنجینه میراث اسلامی