چرا گنجینه میراث اسلامی


حال آنچه میراث باقی مانده از مشیر الدوله انصاری وزیر ظل السلطان باعث تفاوت این فضا با بقیه ابنیه می شود

  • ساعات رویداد

شنبه تا جمعه

8

17

  • بلیط

تاریخ برگزاری رویداد 1397/1/1 می باشد

  • محل

اصفهان، خیابان هاتف، خیابان مشیر، ابتدای کوی هارونیه، خانه مشیرالملک

گنجینه میراث اسلامی

اولین

وجود قطعات خاص و بی نظیر آثار اسلامی به عنوان اولین موزه اسلامی در ایران با هدف نمایش میراث اسلام  نگارخانه طور

تاریخی

وجود نگارخانه ای تاریخی برای نمایش هنرمندان اسلامی در فضایی با هویت هنر اسلامی  

خانه مشیرالملک

رستاخیز

رستاخیز گنجینه میراث اسلامی با وجود سه هنر ناب اسلامی که دنیا در حسرت قطره ای از این هنر در دل تاریخ خود می باشد تا بتواند آنرا در اختیار بگیرد که خود دلیل تفاوت ما می باشد

 

خانه مشیرالملک

هنر پیشرو

هنر ی آوانگارد یا پیشرو که باعث به وجود آمدن گنجینه ای پیشرو در زمینه میراث اسلام  شیعی

  

خانه مشیرالملک

زیبایی

طراحی داخلی گنجینه با وجود پیشرفت در زمینه معماری اسلامی با فرمی گرافیکی در قالب یک دایرة المعارف که برای جوامع حرف برای گفتن داشته باشد

  

خانه مشیرالملک

صد و هشتاد سال تجربه

با تاریخی  سیصد ساله مملو از اتفاقات و وجود یک هنر و آن هنر ناب ایران در قالب یک خانه سلطنتی

   

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…